جدول شماره ۱۹۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۲ خرداد اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۹۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۲ خرداد ماه برای شبکه آموزش اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ خیاطی - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۸:۳۰تا ۹:۰۰چهره سازی   - مشترک  همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش    ۶پایه ابتدایی:ساعت ۱۴:۰۰تا ۱۴:۱۵علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت ۱۴:۱۵تا ۱۴:۳۰بازی و ریاضی پایه  دومساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارمساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۰پایه هفتم ساعت۱۶:۲۰تا۱۶:۴۰ پایه هشتم ساعت ١۶:۴۰تا ۱۷:۰۰آمادگی دفاعی پایه نهم    متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۰۰تا۱۷:۴۰ ریاضی یک  - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربیساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۲۰ ریاضی سه  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی   انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما