جدول شماره ۲ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۲ مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش: ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰بازی و ریاضی پایه اول ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰فارسی و نگارش پایه سوم ساعت ١۲:۰۰تا۱۲:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا ۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی   متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰زبان انگلیسی پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰زبان انگلیسی پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ریاضی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۰۰تا۱۸:۳۰ ریاضی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی   شبکه قران و معارف سیما:ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱درس آموزش قران پایهسوم دبستانساعت۱۱:۳۰درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستانساعت ۱۵درس عربی،زبان قران۳رشته علوم ومعارف ساعت۱۵:۳۰درس پیام های آسمان(پایه هفتم) انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد